Dažādi

15.-20.AUGUSTS - Ekskursija

«Caur Somijas ezeriem līdz Karēlijas ciematiem». Cena 630 Eur . Izbraukšana no: Cesvaines, Madonas, Gulbenes, Alūksnes!


Vairāk info: www.apkartpasaulei.lv, tel. 26384535

Garās malkas sagabalošana un skaldīšana

izbraukumā pie klienta. Maina sausu, skaldītu malku pret veciem motocikliem (to rezerves daļām, dokumentiem, moto literatūru u.c. veclaicīgām lietām) vai pērk par naudu. Pārdod sausu, pussausu un svaigu skaldītu malku. Nopirkšu malkas cirsmu vai meža īpašumu.

T. 26425960