skaldītu malku,

cena 23 €/berkubā. Piegādes apjoms 7 berkubi (ir sausā). Pārdod zāģmateriālus, cena 150 €/kubā. Balvu, Gulbenes un Alūksnes nov.

Mob.t. 25543700