bišu dravu ar 40 bišu stropiem

Balvu novadā, Kubulu pagastā un ar 35 bišu stropiem Kārsavas novadā, Salnavas pagastā. Visas bites ir ārstētas un bišu saimes ir spēcīgas. Pārdod arī biškopja inventāru. Precīzāka informācija sazinoties pa tālruni.

Tālr. +371 26383648